Obchodní podmínky
Níže naleznete naše platné obchodní podmínky.

Storno podmínky

Storno poplatky při zrušení pobytu:

 

  • Zrušení zdarma 14 dní před příjezdem
  • 50 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 14 dní před příjezdem
  • 100 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 3 dny před příjezdem

Doplňující obchodní podmínky

Doplňující obchodní podmínky

1. Ceny a služby
Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher). Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.
2. Zrušení pobytu zákazníkem
Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu info@statekpodsluncem.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.
Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
3. Platnost
Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).